www.Stats.in.th ติดต่อเรา
Website Banner
  ชื่อสินค้า      DYNATEX 242
รหัสสินค้า    D49443
ขนาด          50 ml.  
คุณสมบัติ
    ไดน่าเท็กซ์ 242 น้ำยาล็อคเกลียว
ให้แรงยึดปานกลาง เหมาะสำหรับ
สกรูน๊อตทุกชนิดทุกขนาด รวมทั้ง
สกรุสแตนเลสสตีล
  ชื่อสินค้า       DYNATEX 271
รหัสสินค้า      D44453
ขนาด            50 ml.
คุณสมบัติ
    ไดน่าเท็กซ์ 271 น้ำยาล็อคเกลียว
ให้แรงยึดสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ
สลักเกลียวไม่มีหัว และสกรูน๊อตทุกชนิด


 
ชื่อสินค้า    DYNATEX 243
รหัสสินค้า  D49440
ขนาด        50 ml.
คุณสมบัติ
    ไดน่าเท็กซ์  243 น้ำยาล็อคเกลียว
(สำหรับงานล็อคขนาดกลาง-ใหญ่)
 มีแรงยัดปานกลาง ถอดได้ง่ายด้วยเครื่องมือธรรมดา รักษาแรงบิดอัด(Torque/tension)ให้อยู่ในสเปคตลอดอายุการใช้งาน มีแรงยึดเหมาะสมที่สุดสำหรับน๊อตขนาดกลางถึงใหญ่ (Nut-Bolt) ป้องกันการคลายตัว เนื่องจากแรงกระแทก การยึดหดของชิ้นส่วนเครื่องจักรอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง ของอุณหภูมิ และการสั่นสะเทือนขณะเครื่องจักรทำงานซีลป้องกันการรั่วซึมตามรูเกลียว และทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ในตสาหกรรมได้ดีเยี่ยม NSF/ANSI 61 รับรองมาตรฐาน
  ชื่อสินค้า     DYNATEX 262
รหัสสินค้า    D494450
ขนาด 50 ml.
คุณสมบัติ
    ไดน่าเท็กซ์ 262 น้ำยาล็อคเกลียว(สำหรับงานล็อคสตัด)มีแรงยัดสูง ต้องถอดคลายด้วยแรงมากขึ้น น้ำยาไม่ไหลเยิ้มเลอะเทอะทนทานต่อสารเคมีที่ใช้ในตสาหกรรมได้เยี่ยม ใช้ได้ดีกับงานหนักป้องกนการคลายตัวเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน ซีลป้องกันการรั่วซึมตามรูเกลียวและการกัดกร่อนตามรูเกลียว น๊อต ป้องกนการยึดจับติดตายของชิ้นส่วน ผ่านการทดสอบด้วยมาตรา Mil-S-46163
   ชื่อสินค้า    DYNATEX 603
รหัสสินค้า   D46453
ขนาด 50 ml.
คุณสมบัติ
    ไดน่าเท็กซ์น้ำยาตรึงเพลา 603
เหมาะสำหรับงานแรงยึดปานกลาง
ใช้ในการประกอบมู่เลย์, เฟืองเกียร์,
ปลอก, แบริ่งหรือลูกปืน และงานรูป
ทรงกระบอกต่างๆ เป็นน้ำยาตรึง
เพลาชนิดเซ็ทตัวเร็ว ความหนืดต่ำ
ทนต่อน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อไม่แน่ใจว่าพื้นผิวของชิ้นงาน
จะสะอาดอยู่เสมอหรืด มีฟิลม์น้ำมันอยู่


  ชื่อสินค้า       DYNATEX 609
รหสัสินค้า     D46453SR
ขนาด 50 ml.
คุณสมบัติ
    ไดน่าเท็กซ์ น้ำยาตรึงเพลา 609
เหมาะสำหรับงานแรงยึดสูง ใช้ในการ
ประกอบมู่เลย์, เฟืองเกียร์, ปลอก,
แบริ่งหรือลูกปืน และงานรูปทรงกระ
บอกต่างๆ เป็นน้ำยาตรึงเพลาชนิด
เซ็ทตัวเร็ว ความหนืดต่ำ ทนต่อ
น้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่แน่ใจ
ว่าพื้นผิวของชิ้นงานจะสะอาดอยู่เสมอ
หรืดมีฟิลม์น้ำมันอยู่ชื่อสินค้า        DYNATEX 640
รหัสสินค้า      D49473
ขนาด            50 ml.
คุณสมบัติ
    ไดน่าเท็กซ์ น้ำยาตรึงเพลา 640
สำหรับตรึงที่ต้องการแรงยึดปานกลาง
เช่นตลับลูกปืนที่ต้องมีการเปลี่ยนบ่อย
ให้แรงยึดดีกว่าการอัดและป้องกันสนิม
กัดกร่อนทนความร้อนได้ดี
 


ชื่อสินค้า        DYNATEX 648
รหัสสินค้า      D49473BR
ขนาด            50 ml.
คุณสมบัติ
    ไดน่าเท็กซ์ น้ำยาตรึงเพลา 648
สำหรับตรึงที่ต้องการแรงยึดปานกลาง
เช่นตลับลูกปืนที่ต้องมีการเปลี่ยนบ่อย
ให้แรงยึดดีกว่าการอัดและป้องกันสนิม
กัดกร่อนทนความร้อนสูงได้ดี
  ชื่อสินค้า        DYNATEX RED HIGH TEMP 85 gm.
รหัสสินค้า      D6691001
ขนาด               50 ml.
คุณสมบัติ
    ไดน่าเท็กซ์ 6691001 RED เป็นซิลิโคนปะเก็นเหลวที่ทน
ความร้อนได้สูง ใช้แทนปะเก็นได้เลยและยังสามารถใช้ป้องกัน
การรั่วซึมบริเวณที่ต้องสัมผัสความร้อนสูงได้Current Pageid = 17